Address: Station Rd, Near Near Central Bus Stand, Kanti Nagar, Sindhi Camp, Jaipur, Rajasthan 302001